380 ปี สัมพันธไมตรีญี่ปุ่น-ไทย
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes) ตอนแรงพยาบาท (A Study in Scarlet)
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes)ชุดพิเศษ(The Exploits of Sherlock Holmes)
เชอร์ลอค โฮล์มส์ ตอน หุบเขาแห่งภัย (The valley of fear)
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes) หมาผลาญตระกูล
ปกิณกะคดีประวัติศาสตร์ไทย
เวียดกง
ลุยทะเลคน เล่ม 1
ใครคือเจ้าถิ่น ลุุ่มน้ำเจ้าพระยาและด้ามขวานทอง เมื่อ ๒๐๐๐-๓๐๐๐ ปีก่อน
พงศาวดารจีนเรื่อง ชิดก๊กไซ่ฮั่น
ฉากมะริกัน ของ โอ.เฮนรี่ **แปลโดย พร พิษณุเทพ , เจียมศักดิ์ กอวัฒนสกุล
มงกุฎดอกงิ้ว : นวนิยายสะท้อนภาพความเป็นจริง ในอีกแง่มุมหนึ่งของมนุษย์
ฝากหัวใจให้แผ่นดิน : นวนิยายสะท้อนสังคมที่ว่าด้วยอุดมการณ์และความรัก
ภูตเสน่หา : เรื่องราวความรัก ความผูกพันระหว่างคนกับภูต
มนัส จรรยงค์ และ ไม้ เมืองเดิม
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ชาติไทย เมืองไทย, แบบเรียน และอนุสาวรีย์ **พิมพ์ครั้งแรก
เมืองโบราณอู่ทอง บรรณนิทัศน์ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINESE ART)
สงครามในเวียตนาม
นิยายของกรุงเทพฯ เมืองที่น้ำตาราคาตก,ชุ่ย,เพียบพูนด้วยเล่ห์,โง่,และแสนทราม
หนังสือที่ระลึก งานปิดภาคเรียน โรงเรียนจิตรดา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๑๖
คำอธิบาย กฎหมายตั๋วเงิน *พิมพ์ 2499
สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๑
นิตยสารศิลปากร ปีที่ 18 เล่ม 6
นิตยสารศิลปากร ปีที่ 18 เล่ม 3
ปริญญานิพนธ์เรื่อง การบริหารภาษีอากรในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 71 รำพึงถึงความหลัง (At Ease:Stories I tell to Friends)
ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการคลัง *พิมพ์ พ.ศ.2498
ไทยในมาเลเซีย ผลงานของ ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
พระประวัติและผลงาน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ *พิมพ์ครั้งแรก
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๒ ก - บ (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)
หนังคลาสสิค (The great movies)
สะแกกรัง ( 2 เล่มจบ )
ชีวิตมิใช่ดอกกุหลาบ (เล่มเดียวจบ)
ทายาทนายพล (เล่มเดียวจบ)
ข้ามฝั่งสอดแนม
ยุทธวิธีของชาวบอลเชวิค (หนังสือต้องห้าม)
สยามมกุฎราชกุมาร
สามก๊กฉบับวณิพก ตอน กวนอู และ จูล่ง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระสังขศาสตร์วินิจฉัย (ชั้น นิธิประภา)
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสุนทรภาษิต (แรม เกยานนท์)
เกิดวังไม้ เรื่อง วังสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐ ...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาสุนทรพิพิธ ม.ว.ม.,ป.ช..ท.จ. (เชย สุนทรพิพิธ)
อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วง อินทุวงศ์)
บทความบางเรื่องและพจนานุกรมฉบับเพิ่มเติม
บทเรียนกบฏ 1 เมษา ผลงานของ กองบรรณาธิการสยามใหม่
กรุงเทพฯเมื่อ 70 ปีก่อน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่