นิทานไทย คุณตาคุณยายเล่าไว้
รอยกรรม
พรากจากแสงตะวัน
แก่นชีวิต
๘๑๙ คติพจน์ทางการเมือง
ยอดนักพูดในประวัติศาสตร์
แมน ฉบับที่ ๗๕
ชีวิตของฉันลูกกระทิง
ปาป้า เฮมิงเวย์
กวีนิพนธ์ โจวเอินไหล โดย \'\'ทวีปวร\'\'
เรื่องของหมอเหนอ (เสนอ อินทรสุขศรี) (มีลายเซ็นต์ผู้เขียน)
พิราบเมิน
ขอชื่อสุธี สาม สี่ ชาติ (พิมพ์ครั้งแรก)
ด้วยเลือดและชีวิต
ภัยรักของจันจลา
แครี่ ( carrie )
นรกตื่น
ชุมนุมเรื่องสั้น ชุด ประกายเพชร
บนหลังหมาแดดสีทอง
ด้วยเลือดและชีวิต
โชกุน ๖ เล่มชุด
เจ้าชีวิต (ใบหุ้มปกถ่ายสำเนา)
ภาษาและหนังสือ (พิมพ์ครั้งแรก)
๑๖ ปีแห่งความโดดเดี่ยว
The 1932 Revolutionist .
อยู่อย่างจน (ความจนพูดชุดที่ ๒) โดย มนู จรรยงค์
คึกฤทธิ์ พ่อครัวหัวป่าก์
วัฒนธรรมและกษัยธรรม
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๕ เล่มที่ ๖
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๗ เล่มที่ ๑
ร้องเรียกฤดูร้อน
โรงแรมผีนรก
พรานล่าอารมณ์ขัน
แม่ (ศรีบูรพา)
แม่ม่ายบุษบง
กระดังงากลีบไหน
ก่อนไปสู่ภูเขา (หนังสือต้องห้าม)
ขุนศึก ไม้เมืองเดิม ๑๐ เล่มจบ ครบชุดค่ะ
ไกลบ้าน ๒ เล่มชุด
ศิลปะแห่งการแปล
ขบวนการแก้จน เล่ม 2
ขบวนการแก้จน เล่ม ๓
ปักกิ่งนครแห่งความหลัง (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
ฟื้นอดีต
พระปกเกล้า กับ คณะราษฎร
ดาบสองคม (สำนวนแปล สุเมธ เชาว์ชุติ)
รวมเรื่องคุณถึก ของ \'\' แสงทอง \'\'
จอมขวาน,ทะเลหลับ,ชาติทรหด ๓ เล่มชุด
นิทานผู้ใหญ่ (จากนิตยสาร man อันลือลั่น)
อันเป็นที่รักแห่งเหมันต์ (สันต์ เทวรักษ์)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่