จินตนาการไม่รู้จบ (The Neverending Story)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอนุรี หวั่งหลี ท.ช.
In Loving Memory.
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง โดย นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
ประมวลพระบรมราโชวาท และ พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
หลักของใจ รวบรวมและลำดับจากเรื่องเทศน์
ตามรอยธุดงควัตร พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล
โหราศาสตร์แผนใหม่
ถนนสีดำ **พิมพ์ครั้งแรก
การแสดงศิลปศินปินกลุ่มเต๋ากรุงเทพฯ ครั้งที่ 2
พม่ารบไทย-ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
คิดถึงแม่ โดย ขวัญแก้ว วัชโรทัย
ศึกษาคึกฤทธิ์และวรรณกรรม
ม้าไม้ (Adventures of the Little Wooden Horse)
คุณพ่อขายาว (Daddy Long Legs)
พระมหาธรรมราชาลิไทกับไตรภูมิกถา โดย นวรัตน์ เลขะกุล
สูจิบัตร การบรรเทิงในงานฉลองพระชันษา ( ๗ การแสดง )
นิทานเวตาล *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ และ พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี
ศิลปของการพูด คู่มือจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวหน้าในชีวิต
รัชดาภิเษกสมรส
พระราชกรัณยานุสรณ์ ตอนว่าด้วยพระราชพิธีศรีสัจปานกาล
ประวัติวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ( complete )
อิเหนา สำนวนร้อยแก้ว
รามายณ โคลงดั้น
ทับหลังศิลปลพบุรี เล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาศ , การพิจารณาบุคคลในทัศนะของโหราศาสตร์
พระคัมภีร์โหราศาสตร์ไทยพิศดารศาสตราคม
โหราศาสตร์ไทยสมัยใหม่
โหราศาสตร์ ( ฉบับพิสดาร )
ตำราหมอดูแบบขอม โดย เกษม นิรันดร
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเล็ก ภูวเศรษฐ (ผู่ กั๊น ซวง)
ตำราอาหารชุดประจำวัน ชุดที่ ๔
รวมเรื่องราชาภิเษก : ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม
ราชาศัพท์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ชุมนุมจุฬาฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 ปิยมหาราช
ตำรากับข้าว ของหวาน ประจำบ้านไทย โดย ม.ล.เติบ ชุมสาย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์น่วม เศรษฐจันทร ม.ว.ม.,ป.ช.
ชุมนุมจุฬาฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 3
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ น.พ.ประเมิน จันทวิมล ( ขุนประเมินวิมลเวช )
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อนันต์ วิมลจิตต์
จังหวัดอุตรดิตถ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชาญ แก้วสนธิ ท.ม.,ต.ช.
นามานุกรม(สำหรับตั้งชื่อ)ตามหลักเกณฑ์ตำราโหราศาสตร์
ที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพคุณแม่ซิ้วหวุ่น แซ่จง ณ เมรุวัดเทพลีลา รามคำแหง
หนังสือพิมพ์ มหิดล ฉบับ พ.ศ.๒๔๙๗
ที่ระลึกนาย มนูญ วัฒนโกเมร 2460-2526
พา ไชยเดช รำลึก หนังสืออนุสรณ์ ครูพา ไชยเดช
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสุภางค์ โชติกเสถียร ต.ม.,จ.ช.
เภสัชโภชนา เล่ม ๑ - ๒ **ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๔๒
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2516

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่