เสาชิงช้า
ข้อมูลจากอดีต (ขจร สุขพานิช)
บันทึกพระยาทรงสุรเดชเมื่อวันปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
อาทิตย์เปลือย หรือ นครสุริยะ (THE NAKED SUN)
คนดีที่โลกไม่ต้องการ (ปกครูเหม)
โสกราตีส (Socrates)
นวนิยายลึกลับเรื่องใหม่ พิฆาตกรบนภาพพร่าและเห็นใจแล้วที่รัก(สองเรื่องสองรสค่ะ)
บังกาโลสวรรค์
รักระหว่างรบ (A Farewell To Arms) *พิมพ์ครั้งแรก*
สนมลับนะโปเลียน (The life and loves of Marie Walewska)
สายเลือดเดียวกัน
ตื่นจากฝันร้าย
แม่ครัวหัวป่าก์ พิมพ์ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2470)
เรือนใจที่ไร้ค่า+ภาคพิเศษ (2 เล่มชุด)
นิตยสาร a day ปีที่ 4 ฉบับที่ 37
ชีวประวัติ ขงจื๊อ
คนอ่านหนังสือ
การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์
ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงภาคผนวก
เรื่องของคนรักหมา
มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์
Siam The Land of Smile
จดหมายเหตุการบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้า พุทธศักราช ๒๕๔๙
จารึกสมัยสุโขทัย
ประกาศิตสวรรค์ โองการนรกภาคสมบูรณ์
ศิลปินเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม
ขุนเดช
คำบรรยาย อีสาน ***พร้อมลายเซ็นท่านผู้เขียน
สาวทรงเสน่ห์ (Pride and Prejudice)
อมราลักษณ์ ชุมนุมบทประพันธ์อันมีค่า ๑๕เรื่อง๑๕รส *พิมพ์ครั้งแรก*
ตากอากาศกลางสนามรบ
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เลียบ ประสานสุข
เมนูบ้านท้ายวัง
เพลงขลุ่ยผิว
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ของเจ้าพระยาทิพากรวงษ์
เทวสถานโบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า
อนุสรณ์ดอนเจดีย์พระนเรศวร
ประชุมพงศาวดารเล่ม50 (ภาคที่80) จดหมายเหตุฟอร์บัง
ที่ระลึกงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
นครวัด (Angkor : An Introduction)
ศรีมหาโพธิ์ และ ศรีวัตสะปุระ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชนะ วงษ์สวรรค์
๑๒ จ้าวยุทธจักร รวมสุดยอดเรื่องสั้นที่สรรแล้ว
ผู้หญิงคนสุดท้ายของโลก
ท่องทะเลเลือด (Fantastic Voyage)
2010 จอมจักรวาล2 (2010 Odyssey Two)
ออบิท 3 วิถีแห่งอังคาร (Orbit 3)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสักกะ(ชาติ) จารุจินดา
สูจิบัตรงานวันนริศ 28 เมษายน 2528

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่