ชีวิตและงานกวีนิพนธ์ของคุณพุ่ม จินตกวีสตรี
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระพิบูลย์ไอศวรรย์ (เปรียบ สุจริตกุล)
นิตยสารศิลปากร ปีที่ 37 เล่ม 2
นิตยสาร คอลเล็คชั่น แอนด์ เฮ้าส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 15 พ.ศ.2535
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่15ฉบับที่6 ประจำเดือน เมษายน 2537
อนุสรณ์ สิทธิ์ ชูโต จัดพิมพ์ที่ระลึกเมื่อ พ.ศ.2515
แดร็กคิวล่า จอมผีดิบ (Dracula) *หนังสือดีในรอบศตวรรษ*
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่2 ฉบับที่17 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2524
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่4ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2525
พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระปิยะมหาราช พระราชทานเจ้าพระยาวรพงศพิพัฒน์
หอมดอกประดวน
ตำรากับข้าวไทย คาว-หวาน 400 ชนิด
ศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้
วัฒนธรรมสาร ฉบับที่๑ เรื่องวัฒนธรรม
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2535
ขนมไทยมรดกทางวัฒนธรรม
กับข้าวคนดัง
\'\'เต็ลมา\'\'อนุสสรณ์แห่งความรัก โดย ศ.ร.(อนุสรณ์ผู้ทรงแปล)
ครั้งแรก
โลกของครูสาว (The Clergyman\'s Daughter)
ความพยาบาท (Vendetta) **หนังสือแปลเล่มแรกของไทย**
กำเนิดนามสกุล เล่ม๑
สามก๊กฉบับนายทุน ตอนที่1 เบ้งเฮ็ก ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น
หมึกกระจาย
หนังสือชุดพระราชกรณียกิจสำคัญชุด พระบรมราโชบายทางการเมือง
สามวัง
เดอะ ซิซิเลียน (Mario Puzo)
หนังสือที่ระลึกในงานฉลองปูชนิยสถานและถาวรวัตถุ วัดพระพิเรนทร์
ฮิวเมอริสต์ ศิษย์ร้อยครู
ฮิวเมอริสต์ เบ่ง
หัสคดีสัญจร 1
รวมเรื่องสั้นบางเรื่องของฮิวเมอริสต์
คำแนะนำศิลปการปักและการทำลูกไม้ของซิงเกอร์(พิมพ์ พ.ศ.2494)
ถึงหญิงใหญ่
Pomo ลำดับ 1 (ปฐมฤกษ์)
ขบขันกับฮิวเมอริสต์
เจ้า
สามก๊กฉบับวณิพก ตอน กวนอู เทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อ
สามก๊กฉบับวณิพก ตอน ขงเบ้ง ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร (ฉบับเล่มเดียวจบ)
นิตยสาร Penthouse ปีที่ 9 ฉบับที่ 11
นิตยสาร Penthouse ปีที่ 1 ฉบับที่ 10
หลังเที่ยงคืน
กลิ่นปาริชาต
ราชินิกูลรัชชกาลที่ ๓
จำพราก (never leave me)
นาฬิกาเรือนทอง
แผ่นดินทอง
ผุ้ดี
เมื่อปีนังแตก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sitemap หมวดหมู่