เพลงรำลึกบาป (La Symphonic Pastorale)
บทละครร้อง ๙ เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวังแก้ว หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล
วรรณกรรมไทย เรื่อง ภูมิวิลาสินี ( 3 เล่มจบ )
วิมุตติรัตนมาลี *ชนะเลิศรางวัลที่1 ของธนาคารกรุงเทพ ปี 2515*
กรรมทีปนี *ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรมไทยของธนาคารกรุงเทพ*
สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ รวบรวมโดย สมภพ จันทรประภา
ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก และ แม่ทัพใหญ่
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมศักดิ์ จันทนะศิริ ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท จิระ เครือสุวรรณ ป.ช., ป.ม.
วิทยทัศน์พระองค์วรรณฯ ครบ 110 ปี วันประสูติ 25 สิงหาคม 2544
ซอยเดียวกัน (พิมพ์ครังแรก)
The Ballad of the Columnist.
พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ ๕
หนังสือ ปฐมสมโพธิ ( ๒๙ ปริจเฉท ) พิมพ์ ๒๔๗๙
จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน ***พิมพ์ครั้งแรก
เฟื้อ หริพิทักษ์ : ชีวิตและงาน
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติย้อนหลัง ในวาระเปิดหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522
ศิลปร่วมสมัยในประเทศไทย (Contemporary Art in Thailand)
โสกราตีส (Socrates) **พิมพ์ครั้งแรก
กวีการเมือง *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* *หนังสือต้องห้าม*
อนุสรณ์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า **ทำปกใหม่
เสเพลบอยชาวไร่+ผู้มียี่เกในหัวใจ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุชิต นาคพันธุ์ พ.ศ.2542
เวทีจี้เส้น รวมขำขันชุดใหม่เอี่ยม 400 กว่าเรื่อง !
ประชุมพระราชปุจฉา ( ฉบับสมบูรณ์ )
กับข้าวชาวบ้าน 1000 ชนิดและการจัดโต๊ะอาหาร
นิค อาดัมส์ วัยหนุ่มของศิลปิน (Nick Adams)
รวมภาพสี เทพบุตรดาวหาง เซนต์เซย่า
หนังสือรวมภาพ ยอดมนุษย์อุลตร้า ( Printed in Japan )
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ พระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งสมัยประชาธิปไตย
ตอบปัญหาธรรมทางวิทยุ ของ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยาสุริยานุวงศ์ประวัติ
สามหวงจีนมีชื่อไปจาริกอินเดีย (หลวงจีนฟาเหียน , หลวงจีนยวนฉ่าง , หลวงจีนอี้จิง
หนังสือแจกงานศพ
เพลงพระราชนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของ ตรี อมาตยกุล (มีภาพ)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเข็บ พฤกษพิทักษ์ ต.ม.,ต.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเฉิดฉลอง เนตรศิร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : ป่อเต็กตึ้งบนเส้นทางประวัติศาสตร์สังคมไทย
แรงงานวิจารณ์เจ้า : ประวัติศาสตร์ราษฎรผู้หาญกล้าท้าสมบูรณาญาสิทธิ์ไทย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ ท.จ.ว.,ต.ช.
ต้นตาลเมืองเพชร (และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมืองเพชร)
เปิดบันทึกชีวิต...พระประศาสน์พิทยายุทธ
ประวัติย่อการ์ตูนไทย ผลงานของ นิรวาณ คุระทอง
จ้าวสาวดาวอังคาร (A Princess of Mars)
วงกตมรณะ (A Maze of Death)
ข้อมูลจากอดีต (ขจร สุขพานิช) **ปกอ่อน
ทะเลวน ( ชุดคลาสสิคปกแข็งพ็อคเก็ตบุ๊คเล่มเล็ก )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่