อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางบุญนาค ภักดีณรงค์
ไม่มีคำตอบจากทุ่งไหหิน (2เล่มจบ)
ดอกตุลิปดำ (The Black Tulip) และบางเรื่องจากสารานุกรมไทย
วรรณคดีไทยบทลคร อิเหนา -ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดของบทละครรำ(2เล่มชุด)
ขุนช้าง-ขุนแผน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ (พ.ศ.2493)
สารานุกรมไทย เล่มที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 1
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวรคุณ ณ วัดมณีชลขัณฑ์
ผีญี่ปุ่น
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระตำรวจโท พระยาอนุชิตชาญชัย
ผู้ครองฟ้า(Mythology)
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางศรีอุตรกิจ (เจิม ธนรักษ์)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนชำนาญสมบัติ (ลมัย พักตรพันธานนท์)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณอรุณวดี ภมรมนตรี
เมืองไทยอมตะ
นวนิยายกับความจริง สูจิบัตร รายการอภิปรายคณะอักษรศาสตร์
รวมเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
รวมเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
อธิบายแผนที่พระนครศรีอยุธยากับคำวินิจฉัยของพระยาโบราณราชธานินทร์
หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงพระศพพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี
ไชยา-สุราษฎร์ธานี หนังสืออนุสรณ์ นายพูน ชุ่มเพ็งพันธุ์
ทวาราวดีในห้วงนึก
พระธรรมเทศนา
จดหมายเหตุรายวัน ใน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พิมพ์ครั้งแรก)
บันทึกความทรงจำบางเรื่องของ ม.จ.หญิงประสงค์สม บริพัตร
ดรุโณวาท
ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล ท.จ.ว.
เฉลิมพระเกียรติ พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ระยะทางเที่ยวชวากว่าสองเดือน
อาลัยรักจากเพื่อน พี่น้องและหลานๆ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์
เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕ + จนกว่าเราจะพบกันอีก
พระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ
นิตยสารPRECIOUS Vol.8 1995
สูจิบัตร โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนท้าวมาลีวราชว่าความ
สูจิบัตรละคอนดึกดำบรรพ์ เฉลิมพระเกียรติเรื่อง นางเสือง
หนังสือส่งเสริมการอ่านประโยคประถมศึกษา เรื่อง อิเหนา
คำแนะนำเรื่องการแต่งกายสตรีไทย
ระเบียบการละครพูดของสมาคมราชวิทยาลัย เรื่องพระผู้เป็นเจ้า
แก้วหน้าม้า(ฉบับย่อประกอบคำกลอน)
หนังสือส่งเสริมการอ่านประโยคประถมศึกษา เรื่อง พระอภัยมณี
หนังสือส่งเสริมการอ่านประโยคประถมศึกษา เรื่อง โคบุตร และ สิงหไกรภพ
จากหน้า 5 สยามรัฐ โดย คึกฤทธิ์ ปราโมช และข้างวัด โดย ประสก
หนังสือส่งเสริมการอ่านประโยคประถมศึกษา เรื่องสังข์ทอง
บทละคอน เรื่องมโนห์รา
บทละคอนนอก เรื่อง แก้วหน้าม้า ตอน ถวายลูก
บทโขนชุด ปราบกากนาสูร
คึกฤทธิ์ ที่สุดของความเป็นไทย
บทละคอนร้อง เรื่อง สาวิตรี

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่