วารสารอักษรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
คำชุมพร : พจนานุกรมถิ่น ชาวชุมพร
ความรักไม่ใช่หยาดน้ำค้าง ( เล่มเดียวจบ )
วิวาห์รอรัก (เล่มเดียวจบ) รวมเรื่องสั้นขนาดยาว 3 เรื่อง
ไฟกามเทพ ( เล่มเดียวจบ )
นิราศลอนดอน ของ หม่อมราโชทัย
เลือดสุพรรณ
วรรคทองในวรรณคดี
จับปูดำขยำปูนา ผลงานของ พ.ต.อ.พุฒ บูรณสมภพ --HOLD--
จนตรอก
คำพิพากษา *หนังสือรางวัลซีไรท์*
ขุนทัพแห่งมิถิลานคร โดย พระราชธรรมกวี ( สิริ ฐานยุตฺโต ) , 2456-2530
หนังสือสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์ กรมศึกษาธิการ
หนังสือสอนอ่าน จินตกระวีนิพนธ์ กรมศึกษาธิการ
( สูจิบัตร ) คณะละคอน เอ ยู เอ เสนอ ด้วยรักและหวังดี
บุษบาริมทาง ( ดัดแปลงจากบทละคอนเพลง My Fair Lady )
\' ปราชญ์อีสาน \' คำพูน บุญทวี
ชุดนิทานนานาชาติสำหรับเยาวชน นิทานเตอรกี
เทพนิยายกริมม์เล่ม 1 (Grimms\' Fairy Tales)
สูจิบัตร Visual Art Exhibition (นิทรรศการทัศนาศิลป์)
วรรณกรรมเชิงปรัชญาของฝรั่งเศส ในคริสต์ศตวรรณที่ 18
ปรีชาญาณของสิทธัตถะ (ปรีชาญาณของพราหมณ์)
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 13 (เรื่องตำนานวังหน้า)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน ( 2 ภาษา ไทย-จีน)
กฎหมายทะเล (จากสมุทรสาร)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณมาละตี กาญจนาคม
เพลิงนาคา ... เปลวไฟ แหงศรัทธา ฤาจะลาง เพลิงแคนทีลุกโชน ผลงานของ ชลนิล
เรือนเวลา...ผลงานของ ชลนิล
พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานแด่พระเจ้าลูกเธอ
พระเกียรติประวัติ ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 เด็กของเรา
สูจิบัตร นิทรรศการศิลปะย้อนหลัง 2523-2533 ของ ประเทือง เอมเจริญ
สามก๊ก ฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง (หน บุญ-หลง)
นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ระลึกนิทรรศการพิเศษ เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
๘๔ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ที่ระลึก นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พ.ศ.๒๕๓๖
เพลงรำลึกบาป (La Symphonic Pastorale)
บทละครร้อง ๙ เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวังแก้ว หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล
วรรณกรรมไทย เรื่อง ภูมิวิลาสินี ( 3 เล่มจบ )
วิมุตติรัตนมาลี *ชนะเลิศรางวัลที่1 ของธนาคารกรุงเทพ ปี 2515*
กรรมทีปนี *ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรมไทยของธนาคารกรุงเทพ*
สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ รวบรวมโดย สมภพ จันทรประภา
ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก และ แม่ทัพใหญ่
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมศักดิ์ จันทนะศิริ ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท จิระ เครือสุวรรณ ป.ช., ป.ม.
วิทยทัศน์พระองค์วรรณฯ ครบ 110 ปี วันประสูติ 25 สิงหาคม 2544
ซอยเดียวกัน (พิมพ์ครังแรก)
The Ballad of the Columnist.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่