ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากรุงสยาม
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
The Ramakien The Stone Rubbings of The Thai Epic
กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525
ตอบบาดหลวง
ทางชีวิต
เพื่อนนักศึกษาพระพุทธศาสนา
อดีตจุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซำชุดดิน มุสตาฟา) กับ 4 จังหวัดภาคใต้
จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน ของ สมเด็จพระมหาสรณะเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพิศ อดิศักดิ์อภิรัตน์ (พิศ บุนนาค)
ตำราดูลักษณะแมว กวนข้าวทิพย์ - พิธีพิรุณศาสตร์ ของวัดอนงคาราม
หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 11
หมอปลัดเล กับ กรุงสยาม และ มริกันหนแรก
ประชุมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชบัณฑิตยสภารวบรวม
สี่แผ่นดิน (2เล่มชุด) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สี่แผ่นดิน (ชุดแยก 4เล่มครั้งแรก และมีกล่อง) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
เส้นทางนักประพันธ์
ตำราพยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว ฉบับดั้งเดิมของไทยเราแต่ครั้งสุโขทัยเปนราชธานี
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ท.จ.ว.
ของดีในประวัติศาสตร์และโบราณคดี / นิทานโบราณคดีและประวัติศาสตร์
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ฉบับสมบูรณ์2เล่มจบ)
ชีวิตเหมือนฝัน (พิมพ์ครั้งแรก) ตำหนิ***
ศิลปวรรณคดีกับชีวิต
จากพิราบแดง สู่ พิราบเมิน
ภาพชีวประวัติมาดามซุนยัดเซ็น ซ่งชิ่งหลิงมณีของชาติ
หญ้าหอมและดอกไม้ร่วง
เรื่องจริงของอาคิว แปลโดย อภิวต
ภาษาภิรมย์ เล่ม 2
๖๐ ปีชัชวาลย์ (คงอุดม)
หนังสืออนุสรณ์ มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) 2 เล่มชุด
ชุดประวัติศาสตร์ ร.ศ.112 (รวม 5 เรื่อง)
วนิดา ของ วรรณสิริ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล
บันทึกความทรงจำ ของ หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล
แม้ไม่มีมาลัยในปฐพีก็ยังมีมาลัยคล้องใจคน
หนังสือราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานครในพระบรมมหาราชวัง ร.ศ.129 รัชกาลที่ ๕
ฝรั่งศักดินา
ยิว (พิมพ์ครั้งที่2) กระดาษปอนด์
ฮวนนั้ง
ฉากญี่ปุ่น
เบ้งเฮ็ก สามก๊กฉบับลือชื่อ
มหาชาติเมืองเพชร จากคัมภีร์ใบลานอักษรขอม ของ วัดเพชรพลีและวัดเกาะ
คลื่นสวาท(ยี่ถางชุน)
ท่องเมืองจีน
พิชัยสงครามสามก๊ก แผนที่สามก๊ก (ฉบับเขียนใหม่) ปทานุกรมภูมิศาสตร์สามก๊ก
ความรู้รอบตัว บรรจุเรื่องที่สามัญชนควรรู้ทั้วโลก รวมเล่ม 1-2-3
เพลงยาวเฉลิมพระเกียรติ์ คุณพุ่ม(เจ้าแห่งสักรวาหญิง)แต่ง
พระยาพิชัยดาบหัก พ.ศ.2493
พระพุทธรูปและพระพิมพ์ ในกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (The Story of Mahajanaka)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่