ดนตรีไทย ของ มนตรี ตราโมท (ประวัติการดนตรีไทย)
แบบเรียนดุริยางค์ศาสตร์สากล ฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (พิมพ์ครั้งแรก 2497)
พระนิพนธ์บางเรื่อง ของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
วงวรรณคดีเล่ม 35 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2492
วงวรรณคดีเล่ม 34 ประจำเดือน มกราคม 2492
วงวรรณคดีเล่ม 33 ประจำเดือน ตุลาคม 2491
วงวรรณคดีเล่ม 34 ประจำเดือน กันยายน 2491
วงวรรณคดีเล่ม 34 ประจำเดือน สิงหาคม 2491
วงวรรณคดีเล่ม 34 ประจำเดือน กรกฎาคม 2491
วงวรรณคดีเล่ม 34 ประจำเดือน มีนาคม 2491
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวผัน ณ นคร (บ.ม.)
เทพปกรณัม
แถลงการณ์เรื่องปิดทองพระพุทธไสยาศน์ วัดเสนาสนาราม พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ - ๘
อนุสรณ์ฉลองกำแพงแก้วและซุ้มประตู พระปรางค์ดุสิตราช วัดกระโดงทอง อ.เสนา อยุธยา
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๕
นิตยสารศุภมิตร ธันวาคม พ.ศ.2510
เอกเทศแห่งมิลินทปัญหา สำนักวัดราชาธิวาส
ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น / บันทึกประวัติการรบของทหารปักษ์ใต้ โดย พ.อ.ชาย ไชยกาล
ยุทธศาสตร์ทางเรือ หลักการและอิทธิพลที่มีต่อสมุททานุภาพ ยุคกลจักร และ ยุคปรมาณู
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี นิตย์ สุขุม
อภิปรายร่างรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2488)
โหราศาสตร์ไทย เรียนด้วยตนเอง สมาคมสหพันธ์โหรวัดเอี่ยมวรนุช
หนังสือ พระบาฬีลิปิกรม ภาค ๑ อ - ฒ
ศึกรามัญ(เล่าเรื่องราชาธิราช)
พยากรณ์ความฝัน
หิโตปเทศ
ความฝัน (พิมพ์ครั้งแรก) 2472
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๗๑ (พงศาวดารเขมร)
ตำนานมูลศาสนา (จากต้นฉบับเดิมภาษาไทยเหนือ)
เที่ยวเมืองพระร่วง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ
บันไดแห่งความรัก ( 2 เล่มจบ )
ประชุมพงศาวดารภาคที่74เรื่องกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสด็จไปจัดราชการณหัวเมือง
ขาวอนาลโย ... (ฉบับแท้จริง)
กุลเชฏฐาภิวาท
ชาดาโกะกับนกกระเรียนพันตัว
ตามรอยโกโบริ
พล นิกร กิมหงวน ชุด นักวิทยาศาสตร์เอก
พล นิกร กิมหงวน หลวงพ่อเต่า
พล นิกร กิมหงวน สามเกลอ ผจญผีดิบ+อลเวง
พล นิกร กิมหงวน ตอน นิกรเจ้าเล่ห์
พล นิกร กิมหงวน ตอน ตลกบ้าจี้
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่25ฉบับที่9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2547
ตำราอาหารเลิศรส
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมจรูญ จันทรทัต ณ อยุธยา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ สมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เย็นกิสข่าน จอมจักรพรรดิ์ (Genghis Khan Emperor of All Men)
หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก
ประมวลบทความทางวิชาการ ของหม่อมราชวงศ์ระพีพันธุ์ เกษมศรี

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่