๓ รอบ จิตรลดารวมใจ
ภาพพุทธประวัติวัดทองนพคุณ(Painted Sculpture on Life of The Buddha)
หมอปลัดเล กับ กรุงสยาม และ มริกันหนแรก
สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน
สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 3 สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
สงครามและความขัดแย้งในอินโดจีน
ละครการเมือง (ฉบับสมบูรณ์)
ดนตรีแห่งใบไม้ร่วง และ เรื่องสั้นที่สรรค์แล้ว
ระเบียบสังคมของมนุษย์
นิทานการเมืองชุดที่ 1
สินในหมึก
อมตนิยายรักจากหยาดหมึกบนกระดาษสีชมพูของยาขอบ เล่ม 1
สุภาษิตสามก๊ก , ลิลิตพระลอ , มหาชาติ , พระราชพิธี๑๒เดือน
ลูกผู้ชาย
เรื่องของเขาและศรีบูรพากับบทประพันธ์ในบรรณพิภพ
ประวัติสกุลกัลยาณมิตร และ ประวัติวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
บุณยานุสรณ์
นิตยสาร กระทรวงยุติธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ - ๕ พ.ศ.๒๔๙๕
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงสุรณรงค์ ป.จ..ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ภูเก็ต (หนังสือชนะการประกวดชมเชย ประเภทสารคดี พ.ศ.2517)
นิตยสารเทิดพระเกียรติ พระประวัติอันยิ่งใหญ่ นานไปเขาไม่ลืม
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน ภาค ๘
เกิดวังไม้ เรื่อง วังสมเด็จกรมพระยาชัยนาทนเรนทร
ความยุ่งยากในปลายบุรพทิศ
รวมเรื่องสั้นชุด ใต้ผืนน้ำ
คู่มือยาสมุนไพร และโรคประเทศเขตร้อนและวิธีบำบัดรักษา
ปิศาจฆาตกรรม
แอนเจลิค ของ เสิร์ช และ อานโกลอง
โหราศาสตร์ กับ ชีวิตมนุษย์ โดย พระสมุห์สุชาติ อภิชาโต
การปฏิรูปการศึกษาในรัชกาลที่ ๕
ความเป็นมาของการศึกษาไทย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายโอตป์ อมาตยกุล บ.ม.
จีนสมัยก่อนพุทธกาล
เมืองไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
คำบรรยายเรื่องทหารเป็นผู้นำ
ชุมนุมปาฐกถา เรื่อง พระพุทธศาสนา ของ นายดิเรก ชัยนาม (ไทย-อังกฤษ)
คำบรรยายและเฉลยปัญหา จุลอภิธัมมัตถสังคหะ
ตำราอาหารไทย
ท่านจะฉันอะไรในมื้อนี้
ใต้จิตสำนึก...หลวงปู่ขาว อนาลโย ย้อนอดีตธรรมคำสอนร้อยแก้ว-ร้อยกรอง-
สมเด็จพระสังฆราช สมัยจักรีวงศ์
กบฎชาวนา วุฒิชัย มูลศิลป์ และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์ บรรณาธิการ
ตัวตายแต่ชื่อยัง
เรื่องมหาสุตโสม ถอดความโดย นางวิจิตรวาทการ
ด้วยเดชะพระบารมี และบารมี
คาถาแปลของวัดเทพศิรินทราวาส
แผนการณ์มหาชนรัฐของ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
คำให้การของนายหนหวย เรื่อง บุกเมืองเขมร
ส.พลายน้อยเล่าเรื่องบางกอก
ผู้ชนะสิบทิศ ( 8 เล่มจบสมบูรณ์ )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่