โป่งเชือก ( เล่ม 2 )
ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม
เจริญรอยพระยุคลบาท ๒๕๒๗
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกโท พระยาสุจริตธำรง (อู๊ด สุจริตกุล)
มงคลชีวิต ภาค 3
พระราชพิธีประจำปีในรัชกาลปัจจุบัน
รัฐศาสตร์ 14 ฉบับปฏิวัติและประชาธิปไตย
ประวัติศาสตร์ 30 ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (หนังสือต้องห้าม)
นักศึกษาจีน:แนวหน้าขบวนการปฏิวัติสังคม *หนังสือต้องห้าม
เรื่องจริงของอาคิว แปลโดย อภิวต
ปุถุชน 2 รวมสาระทางวรรณกรรมและสังคม
ปุถุชน 1 รวมสาระทางวรรณกรรมและสังคม
ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ว่าด้วยทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์ **หนังสือต้องห้าม**
ผีเสื้อและดอกไม้ -หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน-
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 1 ตอน 1 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 1 ตอน 2 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 1 ตอน 8 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 1 ตอน 10 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 1 ตอน 12 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 1 ตอน 13 (จบ) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 3 ตอน 8 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ผู้ชนะสิบทิศ ภาค 3 ตอน 10 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับรวมเล่ม)
อำนวยศิลป์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2506
อนุสรณ์ \'\'ศุกรหัศน์\'\'
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย
บทแผ่นเสียงของราชบัณฑิตยสภา ชุดที่ ๑
รอยลิขิต (เล่มเดียวจบ)
Thai Architecture and Painting
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
นิทานลาวเรื่องนางตันไต
ชีวิตลับนักร้อง
ตัณหาดารา
นวลนางกับอ่างน้ำ
สายรักสายสวาท ( 2 เล่มจบ )
เบื้องหลังประวัติศาสตร์ เล่ม ๑ โดย แมลงหวี่
สันติวัน
๓ รอบ จิตรลดารวมใจ
(Voyage Des Ambassadeurs de Siam en France 1686)
Grandfather was Defenceless...
History of Thailand Cambodia
สมุดภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ
Journey Through Burma in 1936 (เที่ยวเมืองพม่า)
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๒ จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ ศ.ยอช เซเดส์ ชำระและแปล
สมุดภาพพุทธจริยาประวัติ (The Life of The Buddha)
รักในราชสำนัก
ตำราพรหมชาติฉบับสมบูรณ์ และ ตำรานรลักษณ์ ฉบับหลวงในรัชกาลที่ ๑
กาลครั้งหนึ่งนานมา (พิมพ์ครั้งแรก)
นายฮ้อยทมิฬ *พิมพ์ครั้งแรก*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่