กัลยาณชน ต้นบุญ ต้นแบบ , บัวแห่งโพธิญาณ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ สมนึก วิทิศวรการ
บทบาททางการเมืองการปกครองของเสนาบดีตระกูลบุนนาค
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ อุทิศ นาคสวัสดิ์
อเล็กซานเดอร์ บอทท์ส นักการค้าผู้สามารถมาแต่กำเนิด (The Best of Botts)**เล่มจบ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอุทัย สุวรรณจินดา
จดหมายเหตุประถมวงศกุลบุนนาค และ เรื่องราชทูตสยามไปกรุงฝรั่งเศส
สมุดภาพ หญิงไทย ฉบับพิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวาย
ผู้บันดาล พระนิพนธ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
ลักษณะของบุรุษสตรี และ ประติมา
ที.วี.ไลน์ เล่ม 2
กรมพระราชวังหลัง และ เรื่องอื่นๆ
ตำราอาหารชุดพิเศษ ของกลุ่มนักข่าวหญิง
นิราศทัพเวียงจันท์ หม่อมเจ้าทัพ ในกรมหลวงเสนีย์บริรักษ์
สี่มงกุฏ ( 50 เล่มจบ )
อตีตังสญาณ หรือ เครื่องวิทยาการกำหนดรู้เรื่องในอดีต
เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม นโยบายวัฒนธรรมในบริบทใหม่
ชีวิตและเหตุการณ์ ของ จอมพลผิณ ชุณหะวัณ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง(ม.ล.)นวลผ่อง เสนาณรงค์
อยู่อย่างสง่า เพื่อชีวิตที่ เก่ง ดี และมีสุข
โลกหนังสือ ปีที่ 1 เล่ม 4 สัมภาษณ์ คำพูน บุญทวี ผู้เขียนลูกอีสาน
ปาจารยสารปีที่ 8 ฉบับที่ 6 สังคมนิยมวิจารณ์
สยามใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
สังคมพัฒนา ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 และฉบับ อุดมการสังคมไทย
พันธมิตรปริทัศน์ 6
พันธมิตรปริทัศน์ 4
พันธมิตรปริทัศน์ 2
ปริทัศน์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 13
ปริทัศน์สาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 14
ปริทัศน์สาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1,2,5,6 (รวม 4 ฉบับ)
๓ รอบ จิตรลดารวมใจ
ภาพพุทธประวัติวัดทองนพคุณ(Painted Sculpture on Life of The Buddha)
หมอปลัดเล กับ กรุงสยาม และ มริกันหนแรก
สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 4 กกยาอีสาน
สารานุกรมสมุนไพร เล่ม 3 สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา
สงครามและความขัดแย้งในอินโดจีน
ละครการเมือง (ฉบับสมบูรณ์)
ดนตรีแห่งใบไม้ร่วง และ เรื่องสั้นที่สรรค์แล้ว
ระเบียบสังคมของมนุษย์
นิทานการเมืองชุดที่ 1
สินในหมึก
อมตนิยายรักจากหยาดหมึกบนกระดาษสีชมพูของยาขอบ เล่ม 1
สุภาษิตสามก๊ก , ลิลิตพระลอ , มหาชาติ , พระราชพิธี๑๒เดือน
ลูกผู้ชาย
เรื่องของเขาและศรีบูรพากับบทประพันธ์ในบรรณพิภพ
ประวัติสกุลกัลยาณมิตร และ ประวัติวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
บุณยานุสรณ์
นิตยสาร กระทรวงยุติธรรม ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ - ๕ พ.ศ.๒๔๙๕
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก หลวงสุรณรงค์ ป.จ..ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ภูเก็ต (หนังสือชนะการประกวดชมเชย ประเภทสารคดี พ.ศ.2517)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่