คุณ ปีที่ 1 เล่มที่ 6 พ.ศ.2522 เพื่อคุณภาพของชีวิตสมัยใหม่
คุณ ปีที่ 2 เล่มที่ 16 พ.ศ.2523 เพื่อคุณภาพของชีวิตสมัยใหม่
ชายหญิง เล่มที่ 2 พ.ศ.2523 นิตยสารของหนุ่มสาวผู้มีชีวิตและความฝัน
ละครผู้ชนะสิบทิศ ตอนพิเศษ แปรสยุมพร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาย เรวัต พุทธินันทน์ (เต๋อ เรวัติ)
สยาม กับ ลัทธิการปกครอง **ตำหนิ
๗ รอบ พูนศุข พนมยงค์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี สหวัฏ (อุดม) ปัญญาสุข ป.ม.,ท.ช.
ตำนานพระพุทธเจดีย์ เล่ม ๒
คำบรรยายคณะนิติศาสตร์ ธรรมนูญศาลทหารประมวลกฎหมายอาญาทหาร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระพรหมคุณาภรณ์
เพลงยาวกลบทและกลอักษร แต่งจารึกที่วัดพระเชตุพนฯในรัชกาลที่ ๓
โลกนีติ-สุตวัฑฒนนีติ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดประวัติศาสตร์-โบราณคดี เล่มที่ 3 เรื่อง แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ม.ร.ว.พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์ ม.ว.ม.,ป.ช.
วัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง เล่ม 1
อ้ายเปียด้วน
เปิดกรุผีไทย ตอน ผ้าป่าผีตาย
เปิดกรุผีไทย ตอน ขึ้นจากหลุม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์
ราชสกุล เทวกุล-ดิศกุล
ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดิน อนุสรณ์หม่อมราชวงศ์ สังขดิศ ดิศกุล
เรื่องตั้งพระราชาคณะผู้ใหญ่ในกรุงรัตนโกสินทร์ พิมพ์ครั้งแรก เมื่อปีกุน พ.ศ.2466
อนุสรณ์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
โครงสร้างประวัติศาสตร์โลก
เศรษฐศาสตร์มหภาค ( 2 เล่มจบ)
ขบถร.ศ.121 / เตช บุนนาค
ตะลุยดงว่าน เล่ม 1
ตะลุยดงว่านเล่ม 2 ชุมนุมพระคาถามหาเสน่ห์อุปเท่ห์ ไล่ผี-ถอนคุณ ครบครัน
นิตยสาร คอลเล็คชั่น แอนด์ เฮ้าส์ ฉบับพิเศษ ORIENTAL STYLE
ชีวิตในวัง
คู่มืออาวุธปืนทุกชนิดและศิลปการล่าสัตว์
หนึ่งในร้อย (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
เรื่องราวในชีวิตดุจเทพนิยายของ ดอกไม้สด (พิมพ์ครั้งแรก)
เกร็ดประวัติชีวิต หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา
กรรมเก่า
ห้าชีวประวัติในทัศนะ ส.ศิวรักษ์
เรื่องที่ข้าพเจ้าสนใจ หนังสือที่ระลึกครบ 5 รอบของ ม.ร.ว.พันธุ์ทิพย์ บริพัตร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อเลิศ ชินวัตร ต.ม.
สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พิมพ์ครั้งแรก)
๑๔ ตุลา : คณะราษฎร์ กับ กบฏบวรเดช
สามัคคีเภทคำฉันท์
การต่อสู้ของข้าพเจ้า โดย ควง อภัยวงศ์
Art Antiques Fair 1-17 December 2000 River City
พระพุทธศาสนา (Buddhism)สองภาษาไทย-อังกฤษ โดย พระปิฎกโกศล
การผจญภัยของฮัคเกิ้ลเบอร์รี่ฟินน์ (The Adventures of Huckleberry Finn)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพเล่มที่ 29 ชีวิตของข้าพเจ้า (The Story of my life-Part I)
ประวัติศาสตร์ไทยสมัย พ.ศ. 2352 - 2453 ด้านเศรษฐกิจ
สันติบาลใต้ดิน (พิมพ์ครั้งแรก) 2489

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่