เมืองหลับ เมืองตื่น (พิมพ์ครั้งแรก)
จาณกฺยศตกมฺ ราชนิติ
เย็นสบายชายน้ำ (พิมพ์ครั้งแรก)
ประพาสราชสถาน (พิมพ์ครั้งแรก)
เขมรสามยก (พิมพ์ครั้งแรก)
ไทยเที่ยวพม่า
ไทยเที่ยวพม่า (พิมพ์ครั้งแรก)
ใต้ถุนป่าคอนกรีต เล่ม 1 พิมพ์ 1
ใต้ถุนป่าคอนกรีต เล่ม 1 พิมพ์ 2
นิตยสารหนุ่มสาว ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 มีนาคม 252่1
นิตยสารหนุ่มสาว ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 มิถุนายน - กรกฎาคม 252่1
ต้นส้มแสนรัก (พิมพ์ครั้งแรก)
ต้นส้มแสนรัก
หัสคดีสัญจร ผลงานของ ฮิวเมอร์ริสต์
เสียงสวรรค์ (The Private Lives of Grast Composers)
พุทธทัศนะ ของ ศรีบูรพา
สงครามและสันติภาพ (War and Peace)
ชุดเฟื่องนคร ของ \'รงค์ วงษ์สวรรค์ -เมษายนรวี แรกจำหน่าย เมษายน 2513
กรกฎาคม โกเมน
ความเห็นแย้งคำพิพากษากรณีสวรรคต
กรณี ร.๘ สวรรคต
ในหลวงและสมเด็จพระราชชนนีไม่ทรงเชื่อว่าปรีดีฯสมคบปลงพระชนม์ ร.8
ระย้า ตอน ศึกซามูไร
แล้งเข็ญ
อีสาน ; ความจริงที่ขมขื่น
จิ๋นซีฮ่องเต้ ( 3 เล่มจบ )
ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิง ประโลมจิตร ไชยันต์
ศิลปกรรมไทย:พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง
พจนานุกรมสถาปัตยกรรม และ ศิลปเกี่ยวเนื่อง(พิมพ์ครั้งแรก)
ตำรับรักจากอินเดีย
มติคณะรัฐมนตรี สมัย คุณทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
อนุสรณ์ คุณหญิงเผชิญ อรรถยุกติ
ประชุมปาฐกถา
รัฐกับการปฏิวัติ (The State and Revolution) *หนังสือต้องห้าม*
พระบรมราโชวาทกับวชิราวุธวิทยาลัย
ฤทธีราชินีสาว
ข้อคิดจากวรรณคดี (Reflections form Literature)
หลักไทย โดย ขุนวิจิตรมาตรา
จนฺทปชฺโชตเถรปูชา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว.
ประวัติคำกลอนสุนทรภู่
พระของชาวบ้าน ๑๔ ปราชญ์พระป่า
วันสวรรคต ของ ๖๖ กษัตริย์ไทบ
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ข้าวไพร่-ข้าวเจ้า ของชาวสยาม
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวม 2 หมวด
การไปเยือนภาคอีสานของข้าพเจ้า
คณะสงฆ์รามัญในประเทศไทย
จดหมายสองพี่น้อง (พระนิพนธ์ของพระองค์ท่านเอง)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่