เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง (Out of my Later Years)
คึกฤทธิ์ 60 ญาติมิตรช่วยกันเขียน
คึกฤทธิ์กับความเป็นไทย
ศึกษาคึกฤทธิ์และวรรณกรรม
สามก๊กฉบับนายทุน เบ้งเฮ็ก ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น *พิมพ์ครั้งที่ 2*
เก็บเล็กผสมน้อย ของ คึกฤทธิ์ ปราโมช
ตอบปัญหาหัวใจชุดที่ 2
คึกฤทธิ์ยามรัก
ไผ่แดง
ยิว (พิมพ์ครั้งแรก)
พยาธิกถา
คึกฤทธิ์ 82 จากซอยสวนพลู 2535-2536
วารสารไทยคดีศึกษาฉบับพิเศษ อาลัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง นิทานย่านสุพรรณ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนนนทวิจารณ์ (นนท ทองอิน)
สิคีริยา ( 2 เล่มชุด )
ประวัตินิตยสารไทย NowThen โดยสมาคมนิตยสารแห่งประเทศไทย
ชุมนุมพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชินกาลมาลีปกรณ์ และ ประวัตินครลำปาง ของ ศักดิ์ รัตนชัย
หนังสือเผยแพร่ธรรมะ คุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
การ์ตูนผีเล่มละบาท 6 เล่มชุด (สำนักพิมพ์ดินสอ)
การ์ตูนผีเล่มละบาท 8 เล่มชุด (สำนักพิมพ์การ์ตูนมหาสนุกตรานกเพนกวิ้น)
การ์ตูนผีเล่มละบาท 5 เล่มชุด (สำนักพิมพ์สยามอักษร)
การ์ตูนผีเล่มละบาท 6 เล่มชุด (สำนักพิมพ์บางกอกสาส์น)
การ์ตูนผีเล่มละบาท 6 เล่มชุด (2สำนักพิมพ์)
การ์ตูนผีเล่มละบาท 8 เล่มชุด (หลายสำนักพิมพ์)
การ์ตูนผีเล่มละบาท 12 เล่มชุด (สำนักพิมพ์จินดาสาส์น)
ประวัติกระทรวงเกษตราธิการ เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (ม.ร.ว.สท้าน สนิทวงศ์) รวบรวม
ตำนานเกี่ยวกับท้าวฮุ่งท้าวเจือง : มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ผู้ครองฟ้า(Mythology)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.อ.สิทธิ เศวตศิลา ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม.
ขุนวังเมือง นิยายอิงพงศาวดาร-ไทยจีน
เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋าเรื่อง จอมจักรภพ ( เล่ม ๔ )
อู่อารยธรรมตะวันออก (East Asia,The Great Tradition) เล่ม 1
ยังเตอร์กของไทย
ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ เล่ม 2
โบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ (พิมพ์ครั้งแรก)
เจ้าฟ้าจุฑามณี พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ *พิมพ์ครั้งแรก*
ที่สุดแห่งการจำยอม ผลงานของ มุลฺก ราช อานันท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เลี่ยม โลหะชาละ
นานานิพนธ์กถา
พระประวัติ
คำให้การชาวกรุงเก่า,คำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
โรงงานช็อคโกแล็ต (Charlie and the Chocolate Factory)
ขโมยที่รัก ( 2 เล่มจบ )
โลกละคร
ชีวิตผวา ( 2 เล่มจบ )
กามเทพหลงทาง (เล่มเดียวจบ)
ป่าในบ้าน เล่ม 1-3 (3เล่มชุด)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่