อู่อารยธรรมตะวันออก (East Asia,The Great Tradition) เล่ม 1
ยังเตอร์กของไทย
ภูมิศาสตร์วัดโพธิ์ เล่ม 2
โบราณวัตถุที่เป็นสมบัติชิ้นสำคัญของชาติ (พิมพ์ครั้งแรก)
เจ้าฟ้าจุฑามณี พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ *พิมพ์ครั้งแรก*
ที่สุดแห่งการจำยอม ผลงานของ มุลฺก ราช อานันท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เลี่ยม โลหะชาละ
นานานิพนธ์กถา
พระประวัติ
คำให้การชาวกรุงเก่า,คำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
โรงงานช็อคโกแล็ต (Charlie and the Chocolate Factory)
ขโมยที่รัก ( 2 เล่มจบ )
โลกละคร
ชีวิตผวา ( 2 เล่มจบ )
กามเทพหลงทาง (เล่มเดียวจบ)
ป่าในบ้าน เล่ม 1-3 (3เล่มชุด)
เธอเป็นเพียงแหวนพลอย+โลกกว้าง
เพื่อนผีผู้น่ารัก (MY FRIEND WALTER)
หนามชีวิต
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุธรรม พันธุศักดิ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
หนุ่มเอยจะบอกให้
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
กฎหมายรัชกาลที่ ๖ ร.ศ.๑๒๙ - ๑๓๐
คัมภีร์นรลักษณ์ คเณศแปล
ตำรานรลักษณ์
รวมการ์ตูนของต่วยและเรื่องขำขันจากชาวกรุงชุด 3
ปีนี้ไม่มีอะไรใหม่
พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิต
กวีนิพนธ์ของ พระพรหมจริยาจารย์ (สมุท รชตวณฺโณ) ป.ธ.7,พธ.ด.
เรื่องสตรีไทย (รวบรวมความเป็นมาของสตรีไทยทางประวัติศาสตร์)
คัมภีร์โหราศาสตร์ไทยมาตราฐาน ฉบับสมบูรณ์
ปุจฉา - วิสัชนา โหราศาสตร์ ภาคพิธีกรรม กับ นรลักษณ์
ผีหัวขาด *พิมพ์ครั้งแรก*
พจนานุกรมฉบับคึกฤทธิ์
คืนนรก(Carrie)
แด่คุณครูด้วยดวงใจ
ทหารเหลือใช้สงคราม
ขันทีคนสุดท้าย
พระบรมราชจักรีวงศ์
ของเล่นของโลก (The world of Toys)
แลหลังเมืองพม่า ผลงานของ เสฐียร พันธรังษี
ศิลปะในประเทศไทย
สงครามเวียตนาม
ตำราศิลปะไทย รัตนโกสินทร์
อยุธยาคดี
สตรีสยาม
วังหน้า (พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่)
รัชกาลที่ 5 : สยามกับอุษาคเนย์และชมพูทวีป

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่