กองพันนรก 3 เล่มจบ
จักรพรรดินิยมจงพินาศ!!
กระดูกเข้าบัว
นักเขียน.นักหนังสือพิมพ์ พร้อมด้วย พระราชนิพนธ์ ร.๙
บันทึกท่านหญิง ม.จ.หญิงฤดีวรวรรณ
เทิดเกียรติคุณ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 159 ปีที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2541
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 231
ราชสำนักไกเซอร์
สนมลับนะโปเลียน (The life and loves of Marie Walewska)
คู่เชยพระราชา (The Fabulous Buckingham)
นามานุกรมดนตรีไทย
คติพจน์เหมาเจ๋อตุง (Mao Zedong, Quotations from Chairman Mao)
เซ็น และนิกายวัชรยาน *พิมพ์ครั้งแรก*
นิทานร้อยบรรทัดเล่ม 3
บทละครนอกรวม 6 เรื่องพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2
โรเมโอและจูเลียต
นิทานเวตาล *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
บทละครเรื่อง ราโชมอน หรือ ประตูผี (Rashomon)
รสวรรณคดี
Great Celebrations for a Great King (The Nation/Krungthep Turakij)
ชีวประวัติย่อ ของ นายปรีดี พนมยงค์ (รัฐบุรุษอาวุโส)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.(ปลัดฮิ)
แผนที่ ๗๑ จังหวัด พร้อมด้วยประวัติ (Map of seventy-one provinces Thailand)
อี้จิง เซียมซีวิทยาศาสตร์
ประวัติพระเครื่องพระหูยานลพบุรี และ พระท่ากระดาน เรียบเรียงโดย ประชุม กาญจนวัฒน์
หลวงปู่ฝากไว้
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ เทศาภิบาล
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2517
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารโบราณคดี ฉบับปฐมฤกษ์
พระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคลงโสฬสไตรยางค์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายงานจัดการศึกษา และ การพระศาสนา กับ กวีนิพนธ์ ของท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี
ฟากสวนสีชมภู (8 เล่มจบ)
ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕
สมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์
ประชุมพงศาวดารภาค ๔๕ รวมจดหมายเหตุเรื่องทูตไทยไปประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐
เสด็จฯดอย จดหมายเหตุรายวันคราประทับภูพิงคราชนิเวศน์เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๓
อนาลโยวาท อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล(เล่มเล็ก)
แด่นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ (Temples and Elephants)
ข้อมูลจากอดีต (ขจร สุขพานิช) **ปกอ่อน
ฝรั่งในศิลปะไทย
สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี **พิมพ์ครั้งแรก
นำชมโบราณสถานวัตถุสถานในจังหวัดขอนแก่น นางจิรา จงกล เรียบเรียง
บ้านดอนตาเพชร
ร้อยแปด (ที่) กรุงเทพฯ
ชุดเมืองประวัติศาสตร์ : เขาพระวิหาร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sitemap หมวดหมู่