เรื่องเมืองนครศรีธรรมราช (รวม 3 เรื่อง)
พระประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
แอบในน้ำตาอุ่น ห้องหับสำหรับความรู้สึกของ จิ (จิระประภา)
หนังสือพิมพ์นอกคอก จากคอลัมน์ \'\'หนังสือพิมพ์\'\' สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
Leon Uris (หักเหลี่ยม นาซี)
เจมส์ บอนด์ 007 ตอน เพชฌฆาตพยัคฆ์สาว (The Spy Who Loved Me)
เกมล่าคนเหล็ก (The Running Man)
รวมเรื่องสั้นชุด เสพสมบมิสม : ตราบเดือนตะวันฟั่นฟ้าแลดิน
ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง (Out of my Later Years) พิมพ์ครั้งแรก
เรื่องเพศที่ทุกคนต้องการรู้แต่ไม่กล้าถามใคร
พระนลคำหลวง
อะไรในโลกวิทยาศาสตร์ หรือ โลกพระศรีอารย์
อีเก้งเข้ากรุง (The Barking - Deer Had Entered The City)
บ้านดอกไม้
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
\'จิตเกษม\'เล่าเรื่องจาก วรรณคดีฝรั่งเศส
สายธารอารยธรรมจีน 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง
สยามกัมมาจล
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ
กษัตริยานุสรณ์ *พิมพ์ครั้งแรก*
จารึกและเอกสารโบราณ:การศึกษาวิจัยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
ไทยเที่ยวพม่า (พิมพ์ครั้งแรก)
พระคัมภีร์อภิธานนัปปทีปิกา หรือ พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย
๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย พ.ศ.๒๔๓๖ - ๒๕๓๖
ลักษณะและวิวัฒนาการของภาษาไทย
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์
สมุดพระบรมฉายาลักษณ์ (ฉบับพิเศษ)
ร่มเกล้าชาวไทย
เวลาในขวดแก้ว
ทรอน (Tron) พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนสนิทประชากร ท.ช.,ท.ม. (กุหลาบ ศุกระมูล)
ความผิดพลาดของนายหมาก
เรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เมื่อ พ.ศ.2464
อนุสรณ์ในงานพระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข ฯ ครบปัญญาสมวาร พ.ศ.2471
Atlas-Geography of Siam. Atlas-Geographie du Siam.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
พระราชธิดาในรัชกาลที่ 5
ม่านเหล็ก หรือ ภายในวงการจารกรรมของสตาลิน
นิตยสารดาราภาพ หนุ่มสาว (ฉบับมินิ) 16
นิตยสารดาราภาพ หนุ่มสาว (ฉบับมินิ) 15
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 8 เล่มที่ 56 พ.ศ.2523
หนังสือประวัติธนาคารไทย The Development of Banks in Thailand.
ไพรมัจจุราช ตำนานแห่งสุสานช้างในดงพญาเย็น
สมิงไพร โลกลี้ลับในป่าดึกดำบรรพ์
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางปลาบู่ ประเสริฐสม พ.ศ.2518
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระพณิชยสารวิเทศ พ.ศ.2514
วรวรรณวงศ์ ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 150 ปี วันประสูติ
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2511 - กันยายน 2512
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2512 - กันยายน 2513

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่