วาสิฏฐีคำกลอน ร้อยกรองจากกามนิต ของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป โดย ปสม จันทรากุล
คาถามหามนต์ ๑๐๘
๘๕ ปีของคุณพ่อ
การจัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ศิวะอนุสรณ์
ชุมนุมจุฬาฯ ปีที่ 3 เล่มที่ 5 พ.ศ.2495
เพ็ญศรี - รพีพร สองศิลปินเเห่งชาติ ปี ๒๕๕๐
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก พระยาบำรุงราชบริพาร (เสมียน สุนทรเวช)
อนุสาวรีย์แห่งความรักความหลังในนครปักกิ่ง
พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ตะวันฤๅดับ (เล่มเดียวจบ)
ดาวประดับเกียรติ์ (รวมเรื่องสั้น)
เรื่องเมืองนครศรีธรรมราช (รวม 3 เรื่อง)
พระประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
แอบในน้ำตาอุ่น ห้องหับสำหรับความรู้สึกของ จิ (จิระประภา)
หนังสือพิมพ์นอกคอก จากคอลัมน์ \'\'หนังสือพิมพ์\'\' สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
Leon Uris (หักเหลี่ยม นาซี)
เจมส์ บอนด์ 007 ตอน เพชฌฆาตพยัคฆ์สาว (The Spy Who Loved Me)
เกมล่าคนเหล็ก (The Running Man)
รวมเรื่องสั้นชุด เสพสมบมิสม : ตราบเดือนตะวันฟั่นฟ้าแลดิน
ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง (Out of my Later Years) พิมพ์ครั้งแรก
เรื่องเพศที่ทุกคนต้องการรู้แต่ไม่กล้าถามใคร
พระนลคำหลวง
อะไรในโลกวิทยาศาสตร์ หรือ โลกพระศรีอารย์
อีเก้งเข้ากรุง (The Barking - Deer Had Entered The City)
บ้านดอกไม้
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
\'จิตเกษม\'เล่าเรื่องจาก วรรณคดีฝรั่งเศส
สายธารอารยธรรมจีน 7 ธานีแห่งอาณาจักรกลาง
สยามกัมมาจล
เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ราชยาน ราชรถ และพระเมรุมาศ
กษัตริยานุสรณ์ *พิมพ์ครั้งแรก*
จารึกและเอกสารโบราณ:การศึกษาวิจัยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต
ไทยเที่ยวพม่า (พิมพ์ครั้งแรก)
พระคัมภีร์อภิธานนัปปทีปิกา หรือ พจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย
๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย พ.ศ.๒๔๓๖ - ๒๕๓๖
ลักษณะและวิวัฒนาการของภาษาไทย
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์
สมุดพระบรมฉายาลักษณ์ (ฉบับพิเศษ)
ร่มเกล้าชาวไทย
เวลาในขวดแก้ว
ทรอน (Tron) พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนสนิทประชากร ท.ช.,ท.ม. (กุหลาบ ศุกระมูล)
ความผิดพลาดของนายหมาก
เรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เมื่อ พ.ศ.2464
อนุสรณ์ในงานพระศพสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงษาภิมุข ฯ ครบปัญญาสมวาร พ.ศ.2471
Atlas-Geography of Siam. Atlas-Geographie du Siam.
เมืองพะเยา อนุสรณ์ ชัยชนะ พยัฆวิเชียร
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 52 จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sitemap หมวดหมู่