อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพิศ อดิศักดิ์อภิรัตน์ (พิศ บุนนาค)
เอ๋ง ติ๋ง ห้าว โดย ตลกโวหาร
พระประวัติและจริยาวัตร ของ จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้า บริพัตรสุขุมพันธุ์
ลครพูดเรื่อง กลแตก (๔องก์)
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จสหรัฐ
มาร ของ ธนิต อยู่โพธิ์
ข้องจิต
รวมเพลงนักร้องแผ่นเสียงพระราชทาน ธานินทร์ อินทรเทพ
โลกดารา ฉบับเพลงรัก - นักร้อง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ (กังวาน วงษ์สกุล)
ดั่งทองชมพูนุท : พระประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
สมุดภาพพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
กงกรรม กงเกวียน ผลงานของ แพรเยื่อไม้ (พระครูพิศาลธรรมโกศล / สุพจน์ กญฺจนิโก)
คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ชื่อเรื่องนี้ว่า จอมปฐพีมังกร -เลียดก๊ก- ( 2 เล่มจบ )
จตุคามรามเทพ
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้องปีที่ 2 ฉบับที่ 15
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้องปีที่ 4 ฉบับที่ 24
ไดอารี่ - คู่ชีวิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 41 พ.ศ.2521
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้องปีที่ 3 ฉบับที่ 22
ตำราอาหารจีน จากภัตตาคารต่างๆ
ตำราหมอดูทางธรรม และ ทางโหราศาสตร์
ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน
ตำราอาหารดอง ของแห้ง-ของเค็ม (โดยหลานแม่ครัวหัวป่าก์)
ความรู้ไสยศาสตร์ ทั่วไป
บันทึกเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโทประยูร ภมรมนตรี
แววเพทาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และ 2 พ.ศ.2526
เจ้าสาวอสูร (เล่มเดียวจบ)
วรรณคดีไทยรามเกียรติ์ ร้อยแก้วประกอบคำกลอน
ศึกรามเกียรติ์ และ ศาลากวี
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
Anthology of Asean Literatures:วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ฉบับแปล
Anthology of Asean Literatures:วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ
กลวิธีแก้ทุกข์(ฉบับสมบูรณ์) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2498
โมบี้ ดิ๊ค (Moby Dick)
80 วันรอบโลก
นิทานฝรั่งเศส (ฉบับ Oxford Myths and Legends)
หัวใจคืนเหย้า (เล่มเดียวจบ)
พระวิธูร เล่ม ๓ เปนเรื่องเล่าพระเจ้าสิบชาติ์ อ่านแล้วได้กุศลมากนัก
เรื่องพระเจ้าเข้านิพพาน เล่ม ๗ อ่านแล้วได้กุศลมากนัก
เรื่องพระเจ้าเข้านิพพาน เล่ม ๘ อ่านแล้วได้กุศลมากนัก
รูดม่านไม่ไผ่ ตอน จีนปฏิวัติวัฒนธรรม
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และพระนิพนธ์บทร้อยกรอง
วรรณคดีเปรียบเทียบ
สมญาภิธานรามเกียรติ์
ลิลิตยวนพ่าย ฉบับ หอสมุดแห่งชาติ
กรรมพิธี - ช้าหงส์ ของพระราชครูเทพมุนี
อนุสรณ์จากกองทัพเรือ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก หลวงสมบูรณ์ทะเบียนผล ท.ม.,ต.ช.
พระบรมราชานุศาสนีย์ เรื่อง แสดงคุณานุคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่