นิตยสารศิลปากร ปีที่ 16 เล่ม 5
นิตยสารศิลปากร ปีที่ 16 เล่ม 3
เมียนอกกฎหมาย
ตำราทำขวัญแบบครูใหญ่ ของโบราณ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางน้ำเงิน นิงสานนท์
โคลงกวีโบราณ และ วรรณกรรมพระยาตรัง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพิศ อดิศักดิ์อภิรัตน์ (พิศ บุนนาค)
เอ๋ง ติ๋ง ห้าว โดย ตลกโวหาร
พระประวัติและจริยาวัตร ของ จอมพลเรือ สมเด็จเจ้าฟ้า บริพัตรสุขุมพันธุ์
ลครพูดเรื่อง กลแตก (๔องก์)
สมเด็จพระสังฆราชเสด็จสหรัฐ
มาร ของ ธนิต อยู่โพธิ์
ข้องจิต
รวมเพลงนักร้องแผ่นเสียงพระราชทาน ธานินทร์ อินทรเทพ
โลกดารา ฉบับเพลงรัก - นักร้อง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงอรรถวิจิตรจรรยารักษ์ (กังวาน วงษ์สกุล)
ดั่งทองชมพูนุท : พระประวัติพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
สมุดภาพพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
กงกรรม กงเกวียน ผลงานของ แพรเยื่อไม้ (พระครูพิศาลธรรมโกศล / สุพจน์ กญฺจนิโก)
คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ชื่อเรื่องนี้ว่า จอมปฐพีมังกร -เลียดก๊ก- ( 2 เล่มจบ )
จตุคามรามเทพ
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้องปีที่ 2 ฉบับที่ 15
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้องปีที่ 4 ฉบับที่ 24
ไดอารี่ - คู่ชีวิต ปีที่ 3 ฉบับที่ 41 พ.ศ.2521
อนุทินคู่ชีวิตดารา-นักร้องปีที่ 3 ฉบับที่ 22
ตำราอาหารจีน จากภัตตาคารต่างๆ
ตำราหมอดูทางธรรม และ ทางโหราศาสตร์
ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน
ตำราอาหารดอง ของแห้ง-ของเค็ม (โดยหลานแม่ครัวหัวป่าก์)
ความรู้ไสยศาสตร์ ทั่วไป
บันทึกเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโทประยูร ภมรมนตรี
แววเพทาย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และ 2 พ.ศ.2526
เจ้าสาวอสูร (เล่มเดียวจบ)
วรรณคดีไทยรามเกียรติ์ ร้อยแก้วประกอบคำกลอน
ศึกรามเกียรติ์ และ ศาลากวี
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
Anthology of Asean Literatures:วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ฉบับแปล
Anthology of Asean Literatures:วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับถอดความ
กลวิธีแก้ทุกข์(ฉบับสมบูรณ์) พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2498
โมบี้ ดิ๊ค (Moby Dick)
80 วันรอบโลก
นิทานฝรั่งเศส (ฉบับ Oxford Myths and Legends)
หัวใจคืนเหย้า (เล่มเดียวจบ)
พระวิธูร เล่ม ๓ เปนเรื่องเล่าพระเจ้าสิบชาติ์ อ่านแล้วได้กุศลมากนัก
เรื่องพระเจ้าเข้านิพพาน เล่ม ๗ อ่านแล้วได้กุศลมากนัก
เรื่องพระเจ้าเข้านิพพาน เล่ม ๘ อ่านแล้วได้กุศลมากนัก
รูดม่านไม่ไผ่ ตอน จีนปฏิวัติวัฒนธรรม
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และพระนิพนธ์บทร้อยกรอง
วรรณคดีเปรียบเทียบ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่