แมรี่ เจน ร้องไห้เมื่อคืนนี้ (Mary Jane Harper Cried Last Night)
ข้างหลังภาพ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ม.ล. ประมูลมาศ อิศรางกูร
หนังสืออนุสรณ์ นายเกษม ล่ำซำ และ เด็กหญิงวัชรีวรรณ ล่ำซำ
เชลยศักดิ์ ( 2 เล่มชุด )
พระคัมภีร์จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์ไทย ฉะบับมาตรฐาน พ.ศ.2497
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2310-2381)
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี
เรื่องตำนานเมืองระนอง และ สาแหรกตระกูล ณ ระนอง
สามสมเด็จ
8 เทพอสูรมังกรฟ้า (ครบ)
พระพุทธรูปสมัยต่างๆในประเทศไทย พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ฯ
สาธุปฏิบัติ พระศาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส ตรวจแก้
จิตฺตรกฺขโนปายกถา
การออกแบบและตกแต่งสวน (และเรื่องอื่นๆดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ)
พุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนังไทย ( 2 ภาษาไทย - อังกฤษ )
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม
อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2535
นิทานโบราณคดี *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย
ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย เล่ม ๒
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร *พิมพ์ครั้งแรก*
กฎหมายระวางประเทศแผนกคดีบุคคล โดย พระยาศรีวิสารวาจา (พ.ศ.2473)
ประวัติการทูตของไทย
นิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๑๗ เล่ม ๒
คู่มือพลเมือง ของ สำนักงานโฆษณาการ
วิธีวางลัคนา ( ทั้งภาคปฏิบัติ และ ภาคทฤษฎี )
หนังสือศตวรรษ ผ้าโบราณไท
พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข (รุ่นปกแข็ง) 3 เล่มบรรจุกล่อง
ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น
กวีหน้าพระลาน บ่อนโคลงนายโต๊ะ ณ ท่าช้าง
ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย
เรื่องของสองนคร
สยามสมัยโบราณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ เทศาภิบาล
แผ่นดินล้านนา ผลงานของ สุรพล ดำริห์กุล
กวีนิพนธ์เฉลิมเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับชนะการประกวด)
ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
เลาะวัง เล่มที่ ๑
ปาจารยสาร ฉบับพิเศษ ทอไหมในสายน้ำ ๒๐๐ ปีวรรณคดีวิจารณ์ไทย
จีวรสีดำ
ชาติภพใช่เพียงฝัน (Stephanie Und Das Vorige Leben)
นางแก้ว (THE MURDER OF DELICIA)
ราชาพเนจร
เขมรสามยก (พิมพ์ครั้งแรก)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่