เจ้าผู้ปกครอง (The Prince)
จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ราชอาณาจักรสยาม (ปกแข็ง)
ตำราพรหมชาติ
ตำราพิชัยสงครามซุนวู *สำนวนของ เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ*
อยู่อย่างไทย บทวิทยุ พ.ศ.2522
รัตนาวดี
ประวัติศาสตร์จีน
พระปิ่นเกล้า : อ่าน เขียน เรียน \'\'ฝรั่ง\'\' รู้เท่าทันตะวันตก
ชนชาติไทย ผลงานของ หมอด็อดด์ (William Clifton Dodd D.D.)
จำแลงรัก (เล่มเดียวจบ)
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 23 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2545
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
ก้าวหน้า Progress รวมสองฉบับ
รักชวนหัว (Laughable Loves)
ที่ระลึก นิทรรศการดาราภาพยนตร์ไทย เทิดไท้ครองราชย์ ๗๐ ปี
นายใน สมัยรัชกาลที่ ๖ (พิมพ์ครั้งแรก)
พระมหาปราสาท และ พระราชมณเฑียรสถานในพระบรมมหาราชวัง
ประวัติวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
เรื่องวัดสมอราย อันมีนามว่า ราชาธิวาส
สี่แผ่นดิน เล่ม 1
ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ ครบ ๓ เล่ม
วิพากษ์ ทฤษฎี จอมปลอม
ข้าราชการในกรมมหาดเล็ก แต่งเมื่อ ร.ศ.๑๑๖
ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖ (พิมพ์ครั้งแรก)
พจนานุกรมคำสุภาพ และเซ็กซ์สแลง (ปกแข็ง)
เยี่ยมวิมาน (พิมพ์ครั้งแรก)
เจ้าสาวของอานนท์
การละเล่นของไทย ของมนตรี ตราโมท
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจเอกเภา สารสิน ท.จ.ว.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอรรถ นาครทรรพ ป.ช.,ป.ม.
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิง เฟื่อง ชลิตอาภรณ์ ต.ม.,ต.จ.,จ.ช.
โฆสโก อนุสรณ์
จารึกอาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ.๑๓๙๐
รวมเรียงความของศศิวิมล จตุตถบรรพลำดับสี่
Miss Thailand world 1989
รูปแบบพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เดินเรือดาราศาสตร์
ผีสางเทวดา ของ เสฐียรโกเศศ -หนังสือเก่าที่น่าอ่าน ๑๐๐ เล่ม-
คู่มือยาสมุนไพร และโรคประเทศเขตร้อนและวิธีบำบัดรักษา ( 2 เล่มจบ )
ตำราวิชาพิชัยสงคราม ร.9 ร.ศ.202 **พิมพ์ครั้งแรก
งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห์ พระคาถาธรรมบท เล่ม ๑
มายา (Illusions)
หนังสือชุด กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ผลงานของ ท.เลียงพิบูลย์
ตำนานพระบรมธาตุจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่