ศรีวิชัย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ทรงแปล
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางการุณย์นราทร (อุไร) พ.ศ.2517
มนุษย์น้ำ (The Liquid Man)
ชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาป นครวัด นครธม
เทวกำเนิด ของ พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ)
จิตร ภูมิศักดิ์ คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย โดย วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
ประชุมตำราหมอดู และ ตำราโบราณต่างๆ
มาลัยสองชาย ( 2 เล่มจบ )
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 7
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 6
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 5
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 4
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 3
หมายเหตุประเทศสยาม เล่ม 2
เครื่องราชอิสิรยาภรณ์ไทย **มีลายเซ็นท่านผู้แต่ง
สภาพอีสาน (The Far Province)*พิมพ์ครั้งแรก
ศิลปะแขนงที่เจ็ด เพื่อวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ภาพยนตร์
ระบำชา โดย อ๋อง , ม.ล.จิราธร จิรประวัติ รวบรวมถ่ายภาพ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางผจงจีบ แสงวิเชียร (เป็นกรณีพิเศษ)
ล้านนา...เมื่อตะวา โดย บุญเสริม สาตราภัย นักเขียนและช่างภาพอาวุโสของล้านนา
บูชาครูนักเลง
ทฤษฎีสงครามกองโจร(Guerrilla Warfare)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ลมุล บุณโยปัษฎัมภ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอุดม ศรีเสาวชาติ
ขอทาน , แมว และ คนเมา รวมเรื่องสั้น
เดนล่าเดน
คึกฤทธิ์แสบสันต์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.หลวงทรงศักดา ต.ม. (ม.ล. แถม พนมวัน)
วารสาร สมาคมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 34-35 ประจำ พ.ศ.2555-56
วิวัฒนาการยานพาหนะทางบกของไทย
วรรณกรรมปักษ์ใต้ สรรพลี้หวน
เต๋าแห่งรักและกามารมณ์ (The Tao of Love and Sex)
ซูสีไทเฮา ฉบับค็อมพิวเตอร์
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เล่ม ๑
พระประวัติและผลงาน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
กุญแจใจ รายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2517
กุญแจใจ รายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2517
กุญแจใจ รายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 พ.ศ.2517
กุญแจใจ รายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 พ.ศ.2517
กุญแจใจ รายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2517
กุญแจใจ รายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 พ.ศ.2517
กุญแจใจ รายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2517
เหนือผี
สยองขวัญ (จบในฉบับ)
สยองขวัญ (จบในฉบับ)
โพลเตอร์ไกส์ทผีเกเร (Plotergeist)
ผีของโลก
ภูตพระจันทร์ (2 เล่มจบ)
หลอนแบบญี่ปุ่น
เรื่องผีผี

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่