วรรณคดีการเมืองเรื่อง สามกรุง : ผลงานของ ยุพร แสงทักษิณ
พระเป็นเจ้าของพราหมณ์
เรื่องนางนพมาศ (หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไพฑูรย์ สุระจรัส ท.ม.,ท.ช.
ทุ่งข้าวในคืนเปลี่ยว
คำพิพากษา *หนังสือรางวัลซีไรท์*
พันธุ์หมาบ้า( พิมพ์ครั้งที่ 3 )
จนตรอก
อนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพ นางสายพิณ โชควัฒนา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานดินฝังศพ นายเทียม โชควัฒนา
เก้าแผ่นดิน(ใบหุ้มปกวาดโดย ปยุต เงากระจ่าง)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต.นินนาท วิสุทธกุล ป.ม.,ท.ช.
วชิรสมโภช ( Diamond Jubilee) ที่ระลึกฉลองครบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ
ไซอิ๋ว ฉบับสมบูรณ์ (สองเล่มชุด)
จอมทัพไทยกับราชนาวี
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท อุดม สุทัศน์ ณ อยุธยา ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว.
A History of Thailand.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ฉวี จุลชาต บ.ช.
เครื่องเทศที่ใช้เป็นสมุนไพร 2 เล่ม
ฤดีกาล (พิมพ์ครั้งแรก)
เศรษฐกิจไทย:โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลง
รากฐานปรัชญาวัตถุนิยม โดย จอร์จ โปลิแซร์
นาฬิกาเรือนทอง
หนังสืออนุสรณ์ นายเทียม โชควัฒนา
ศิลปะไม้แกะสลัก สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
ที่ระลึกงานนมัสการพระพุทธรูปทองโบราณ วัดหงส์รัตนาราม ประจำปี พ.ศ.๒๕๐๓
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (The Story of Mahajanaka)-ปกแข็ง-
สมุนไพรอภัยภูเบศร สืบสานภูมิปัญญาไทย
สะใภ้แหม่ม (พิมพ์ครั้งแรก)
ยิวหลั่งเลือด เมงเกเล ปีศาจค่ายนรกนาซี
กาลาปาโก้ส
หญิงโคมเขียว
หญ้าแฝกหอม จากพระราชดำริสู่เส้นทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ
วิกฤตพุทธศาสนา
พัฒนาใจ ของ ศุภาสินี
กวีนิพูห์ ๑ (when we were very young)
คลองเก่าเล่าประวัติเมือง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวง พร้อมพันธ์ สนิทวงศ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก โชคชัย ส่งเจริญ ต.ช.,ต.ม.
ตำนานวัดบวรนิเวศ
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ชำแหละประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของกรมศิลปากร
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ หนุมานชาญสมร
คือหนึ่ง (ONE)
น้ำหอม (Das Parfum)*พิมพ์ครั้งแรก
อาหารถูกปาก
ความทรงจำ พระนิพนธ์ของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระประวัติและพระนิพนธ์ ของ พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
บันทึกการสัมมนาจอมพล ป.พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ที่ระลึกเนื่องในวาระอายุครบ ๕ รอบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Sitemap หมวดหมู่