สันดานรัฐมนตรี ป.ม.ผลงานของ ทหารเก่า
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 52 ศึกรวมชาติ (Free Men Must Stand:Ladder Edition)
สารขัณฑ์ (Sarkhan)
จอมทรหด (Memories of Another Day)
มังกรอมตะ (The Immortal Dragon)
ขุมทองโมฮาเว (Callaghen)
คองโก (Congo)
ล้างชาติล้างแผ่นดิน (The Killing Fields)
รวมยอดเพลงไทย แผ่นเสียงทองคำ ประเภท ข.ค.ง. ครั้งที่ ๒
สิบปีในกองทัพแดง (My Nine Lives in The Red Army)*พิมพ์ครั้งแรก
คลื่นเสรีภาพ *พิมพ์ครั้งแรก
เมื่อโลกไม่มีประวัติศาสตร์ *พิมพ์ครั้งแรก
เพชรเกล็ดแก้ว...จักรวาลและการเกิดของ \'เหล็กไหล\'
The Best of Thai Dishes by Sisamon Kongpan.
อาหารมังสวิรัติ อาหารธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและความงาม (Clean)
สมุดภาพฝีพระหัตถ์ ภาพเขียน - ภาพถ่าย
อาทิตย์ทมิฬ (Black Sunday)
ชีวิตนอกวัง เล่มที่ 1
ไซโค (PSYCHO)*พิมพ์ครั้งแรก*
รักเมืองไทยกับยางสยาม:คุณค่าแห่งไทย วิถีชีวิตความเป็นอยู่และภูมิปัญญา
แอ่งอารยธรรมอีสาน
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง **พิมพ์ครั้งแรก
หนังสือแปลชุดเสรีภาพเล่มที่54 สะพานมรณะ (The Bridge of San Luis Rey)
100 Years of Football:The Fifa a Centennial Book (Exclusive Edition)
เมืองนิมิต *หนังสือดี100เล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน*
คนสองแผ่นดิน **หนังสือรางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นปี 52
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเกษม จาติกวณิช
โคลงโลกนิติ สมเด็จฯกรมพระยาเดชาดิศร
ลุ่มน้ำแม่กลอง ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ \'เครือญาติ\' มอญ
ขนหัวลุก ๒๕ เรื่องสั้นสยองขวัญสั่นประสาท
380 ปี สัมพันธไมตรีญี่ปุ่น-ไทย
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes) ตอนแรงพยาบาท (A Study in Scarlet)
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes)ชุดพิเศษ(The Exploits of Sherlock Holmes)
เชอร์ลอค โฮล์มส์ ตอน หุบเขาแห่งภัย (The valley of fear)
เชอร์ล็อก โฮลมส์ (Sherlock Holmes) หมาผลาญตระกูล
ปกิณกะคดีประวัติศาสตร์ไทย
เวียดกง
ลุยทะเลคน เล่ม 1
ใครคือเจ้าถิ่น ลุุ่มน้ำเจ้าพระยาและด้ามขวานทอง เมื่อ ๒๐๐๐-๓๐๐๐ ปีก่อน
พงศาวดารจีนเรื่อง ชิดก๊กไซ่ฮั่น
ฉากมะริกัน ของ โอ.เฮนรี่ **แปลโดย พร พิษณุเทพ , เจียมศักดิ์ กอวัฒนสกุล
มงกุฎดอกงิ้ว : นวนิยายสะท้อนภาพความเป็นจริง ในอีกแง่มุมหนึ่งของมนุษย์
ฝากหัวใจให้แผ่นดิน : นวนิยายสะท้อนสังคมที่ว่าด้วยอุดมการณ์และความรัก
ภูตเสน่หา : เรื่องราวความรัก ความผูกพันระหว่างคนกับภูต
มนัส จรรยงค์ และ ไม้ เมืองเดิม
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ : สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ชาติไทย เมืองไทย, แบบเรียน และอนุสาวรีย์ **พิมพ์ครั้งแรก
เมืองโบราณอู่ทอง บรรณนิทัศน์ ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน (HISTORY OF CHINESE ART)
สงครามในเวียตนาม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่