บันทึกของประยูร
ที่ระลึกในงานฌาปนกิจ คุณพวงทอง เจริญรัฐ
เหตุการณ์ 6 ตุลาในทัศนะนักวิชาการอเมริกัน--รอชำระเงิน--009880--
กฎแห่งความรักและกฎแห่งความรุนแรง (Law of Love and Law of Violence)--รอชำระเงิน--009880--
เปรียบเทียบแนวคิด พุทธทาส กับ ซาร์ต--รอชำระเงิน--009880--
พระประวัติและงานสำคัญของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม--รอชำระเงิน--009891--
นามสกุลพระราชทาน ๖๔๓๒ สกุล--รอชำระเงิน--009891--
ย่ำอดีต:พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับงานกู้อิสรภาพของชาติไทย( 2 เล่มชุด )
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง
พระหล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)
ที่ระลึก 76 ปี พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พ.ศ.2549
ศตวรรษอัสสัมชัญ อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี เล่ม 1
ศาสนาและศีลธรรม ( Religion and Morality)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓
คำให้การชาวกรุงเก่า,คำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
เกิดวังปารุสก์ ( เล่ม ๓ ) **เล่มที่ไม่ได้รับการรวมพิมพ์อีกเลยในครั้งหลังๆค่ะ
เกิดวังปารุสก์ ( เล่ม ๒ )
เพลงไทยตามนัยประวัติ ผลงานของ ครูเงิน
ดุริยสาส์น หนังสืออนุสรณ์ นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปกรรมปริทรรศน์ ปี่ที่ ๒ เล่มที่ ๒
นิทานไทย คุณตาคุณยายเล่าไว้
สูจิบัตรโขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ--รอชำระเงิน--HOLD--
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.(พิเศษ)ชัยรณ กุลประสูตร --รอชำระเงิน--HOLD--
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พระโพธิสัตว์ ภิญโญ ทัศนะพยัคฆ์ เรียบเรียง
เรื่องฉากลายรดน้ำในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระนารายณ์ บรรทมสินธุ์
เรื่องเอกของข้าพเจ้า รวม ๙ เรื่อง ๙ รส ๙ ปากกา
รอยต่อของกาลเวลา
สองทศวรรษในดงขมิ้น **พิมพ์ครั้งแรก
เจ้าฟ้า
รวมเรื่องสั้นจากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ปากกาบางกอก รวมเรื่องหลากรสจากนักเขียนที่รู้จักกันดี
บ่วงหงส์ ผลงานของ กิ่งฉัตร (ปาริฉัตร ศาลิคุปต)
ดั่งไฟใต้น้ำ ผลงานของ กิ่งฉัตร (ปาริฉัตร ศาลิคุปต)
หนังสืออนุสรณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
ช่างสิบหมู่ ศิลปกรรมไทยโบราณ
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ฉบับสมบูรณ์
ชีวิตนอกวัง เล่มที่ 2 (พิมพ์ครั้งแรก)
ฮวนนั้ง
กามนิต(ภาคสมบูรณ์) **มีภาพประกอบ พร้อมด้วยอภิธานศัพท์ กว่า 100 หน้า
เรื่องของสองนคร (A Tale of Two Cities) -สำนวนของ ประเวศ ศรีพิพัฒน์-
เจนแอร์ โดย Charlotte Bronte -Retold by Margery Green-
เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง (Out of my Later Years) พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ นางอนุพันธ์ ไพรสณฑ์ ( เฟี้ยม โอสถานนท์ )--รอชำระเงิน--009888--
รัก 12 รสของ เอมมานูเอล สาวซ่าส์ส์--รอชำระเงิน--009880--
เอ็กเซ็กคิวทีฟ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2-5--รอชำระเงิน--009880--
อนุสรณ์ในการฌาปนกิจ นางสันทัดอักษรสาร (เทียบ อักษรานุเคราะห์) พ.ศ.2502
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
นักพนัน **พิมพ์ครั้งแรก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sitemap หมวดหมู่